Privacybeleid

Privacybeleid NEXTPOOL SERVICES I V0.4 bijgewerkt op 30 december 2020

Lees het privacybeleid van onze andere bedrijven: ALBON I ALBIGES I A.S. POOL

PRIVACYBELEID EN BELEID VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nextpool Services vindt het belangrijk om uw privacy te respecteren en de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen. Het bedrijf verbindt zich ertoe de geldende wetgeving met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens en in het bijzonder de Europese verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens na te leven. Het doel van dit privacybeleid (hierna “Privacybeleid” genoemd) bestaat erin:

 • u in staat te stellen uw persoonsgegevens in alle vertrouwen en privacy mee te delen bij het gebruik van onze websites en/of onze mobiele toepassingen;
 • u te informeren over de voorwaarden voor de verwerking van gegevens die via onze websites en/of onze mobiele toepassingen verzameld worden;
 • u te informeren over de maatregelen die genomen zijn om de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen;
 • u te helpen bij de uitoefening van uw rechten ter zake.

ARTIKEL 1 – GEGEVENSVERZAMELING

Nextpool Services, gevestigd te Immeuble LE BOIS DES CÔTES, 300 Route Nationale 6, 69760 Limonest – Frankrijk, heeft verschillende websites (hierna “Websites” genoemd), waarvan de lijst er als volgt uitziet:

Nextpool Services kan dus in de volgende gevallen persoonsgegevens, d.w.z. gegevens waarmee u rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd kunt worden, verzamelen en verwerken:

 • Tijdens uw bezoek aan de websites;
 • Wanneer u een persoonlijke account aanmaakt, en/of erop inlogt;
 • Wanneer u een aankoop doet;
 • Wanneer u met name via onze contactformulieren, per telefoon, per e-mail of via andere elektronische middelen contact met Nextpool Services opneemt;
 • Wanneer u solliciteert naar een betrekking of een stage;
 • Wanneer u zich inschrijft voor een e-mailinglist.

Sommige persoonsgegevens die u gevraagd kunnen worden, zijn verplicht. Het verplichte karakter van de verzamelde gegevens wordt aangegeven met een asterisk. De overige gegevens zijn facultatief. Als u de verplichte persoonsgegevens niet verstrekt, kan dat ertoe leiden dat u niet van alle diensten van de betrokken website gebruik kunt maken.

Wanneer deze gegevens wettelijk of voor de uitvoering van het contract tussen ons vereist zijn en niet aan ons worden verstrekt, heeft dit gevolgen voor ons vermogen om dat contract uit te voeren. In dat geval kan het zijn dat wij uw verbintenis moeten annuleren, nadat we u daarvan op de hoogte gebracht hebben.

ARTIKEL 2 – GEGEVENSCATEGORIEËN

Afhankelijk van de verwerkingsactiviteiten kunnen de volgende persoonsgegevens verzameld en verwerkt worden:

Identificatiegegevens
 • Aanspreking/naam/voornaam
 • E-mailadres
 • Postadres
 • Land
 • Telefoonnummer
 • Wachtwoord voor toegang tot de online account
 • Gebruikersnaam
Economische informatie
 • Bankgegevens
Beroepsleven
 • Functie
 • Bedrijf
Inloggegevens
 • Tijdstempel, IP-adres, browsegeschiedenis, bezoektraject, besturingssysteem, informatie over de apparaten waarmee u naar de Website en/of de toepassing gaat

ARTIKEL 3 – DOELEINDEN EN RECHTSGRONDSLAGEN VAN DE VERWERKING, BEWAARPERIODE

Hieronder vindt u de doeleinden en de rechtsgrondslagen op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken:

Doel van de verwerking Rechtsgrondslag van de verwerking Verwerkte persoonsgegevens Bewaarperioden
Beheer van accounts van klanten en prospects (aanmaak van de account, follow-up van bestellingen, beheer van leveringen) Contract of, naargelang het geval, het gerechtvaardigde belang van Nextpool Services om de accounts van klanten en prospects te beheren, om de ontwikkeling van het bedrijf en de onderdelen ervan te ondersteunen
 • Identificatiegegevens
 • Economische en financiële informatie
Duur van de contractuele relatie en gedurende maximaal 5 jaar na de beëindiging ervan als voorlopige archivering
Beheer van communicatiecampagnes en -acties voor de accounts van klanten en prospects (klantenbinding, promoties, catalogusbeheer, diverse informatie) Gerechtvaardigd belang van Nextpool Services om haar activiteiten en die van haar zusterbedrijven te ontwikkelen
 • Identificatiegegevens
 • Inloggegevens
Duur van de contractuele relatie en gedurende maximaal 5 jaar na de beëindiging ervan voor klanten of 3 jaar na het laatste contact voor de accounts van prospects
Beheer van inkomende verzoeken van professionals (klanten en prospects) Toestemming van de betrokkene
 • Identificatiegegevens
 • Beroepsleven
Voor klanten: duur van de contractuele relatie en gedurende maximaal 5 jaar na de beëindiging ervan of tot de toestemming ingetrokken wordt

Voor prospects: tot de toestemming ingetrokken wordt, of gedurende 3 jaar na het laatste contact

Beheer van inkomende verzoeken van particulieren (klanten en prospects) Toestemming van de betrokkene
 • Identificatiegegevens
Tot de toestemming ingetrokken wordt, of gedurende 3 jaar na het laatste contact
Beheer van de registraties voor de PRO Ruimte / het Nextpool-extranet Toestemming van de betrokkene
 • Identificatiegegevens
 • Beroepsleven
Tot de toestemming ingetrokken wordt
Beheer van de inschrijvingen voor onze e-mailinglists voor marketingdoeleinden Toestemming van de betrokkene
 • Identificatiegegevens
Tot de toestemming ingetrokken wordt, of gedurende 3 jaar na het laatste contact
Opstelling van statistieken Gerechtvaardigde belangen
 • Identificatiegegevens
 • Inloggegevens
10 jaar vanaf de datum van de laatste aankoop
De aangeboden diensten verbeteren, onze diensten ontwikkelen, de werking en de veiligheid van de Websites waarborgen Gerechtvaardigde belangen
 • Identificatiegegevens
 • Inloggegevens
 • Locatiegegevens
10 jaar vanaf de datum van de laatste aankoop
Beheer van facturen en boekhouding De noodzaak om onze wettelijke verplichtingen na te komen
 • Identificatiegegevens
 • Economische en financiële informatie
10 jaar vanaf de afsluiting van het boekjaar
Beheer van de rechten van de betrokkenen De noodzaak om onze wettelijke verplichtingen na te komen
 • Identificatiegegevens
10 jaar vanaf de datum van registratie in onze systemen
Beheer en follow-up van het proces voor de indienstneming van onze teams Toestemming van de betrokkene
 • Identificatiegegevens
 • Beroepsleven
Tot de toestemming ingetrokken wordt, of gedurende 2 jaar na het laatste contact
De gegevens van onze klanten of prospects die een account aangemaakt hebben, doorsturen naar bedrijven die deel uitmaken van de groep Nextpool (zie onderstaande lijst) Gerechtvaardigd belang van de groep
 • Identificatiegegevens
 • Beroepsleven
 • Economische en financiële informatie
Voor klanten: duur van de contractuele relatie en gedurende maximaal 5 jaar na de beëindiging ervan of tot de toestemming ingetrokken wordt

Voor prospects: gedurende 3 jaar na het laatste contact

De contactgegevens van klanten, eindgebruikers en/of prospects die contact met ons opgenomen hebben, doorsturen naar de lokale distributeurs van Nextpool Services en haar zusterbedrijven om hun verzoek te behandelen Toestemming van de betrokkene
 • Identificatiegegevens
Tot de toestemming ingetrokken wordt, of gedurende 3 jaar na het laatste contact

ARTIKEL 4 – ONTVANGERS VAN DE GEGEVENS

De door Nextpool Services verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht. Nextpool Services kan verzamelde persoonsgegevens echter met andere bedrijfsonderdelen delen, namelijk:

 • De bevoegde leden van de klantendiensten (verkoopadministratie, aftersales) van de bedrijven die deel uitmaken van de groep Nextpool (Nextpool Services, A.S. POOL, ALBON, ALBIGES, NPI), zijn net als bepaalde ondersteunende diensten van de groep (marketing, IT, verkoop) ontvangers van persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de taken die voortvloeien uit de in artikel 3 genoemde doeleinden.
 • De overnemer van Nextpool Services in geval van een overname.
 • Haar onderaannemers en dienstverleners die bepaalde functies voor haar rekening uitvoeren (hosting, onderhoud, verzending van informatie, aftersales, enz.).
 • Uitvoerders van de rechtsbedeling, ministeriële ambtenaren, administraties, rechtbanken en administratieve overheden, wanneer dit noodzakelijk is voor de instelling van, de uitoefening van en het verweer tegen een vordering in rechte.
 • Andere bedrijven die deel uitmaken van de groep Nextpool, namelijk:
  • A.S. POOL: ZAC Rouvellière 72700 Spay – Frankrijk
  • ALBIGES: Parc d’activité Millau Viaduc, avenue des Fialets 12100 Millau – Frankrijk
  • ALBON: 1 Rue du Rhône 26140 Saint-Rambert d’Albon – Frankrijk
  • NEXTPOOL IBERICA: C/ PAPIRO 3-5, – POLIGONO INDUSTRIAL “LA CANTUEÑA” (FUENLABRADA) – Spanje

Nextpool Services behoudt zich het recht voor om uw persoonsgegevens over te dragen aan andere partijen wanneer dit vereist of toegestaan is door de wet, de geldende regelgeving, een gerechtelijk bevel of een voorschrift, of wanneer een dergelijke overdracht noodzakelijk is in verband met een onderzoek of procedure in binnen- of buitenland.

In principe is het niet de bedoeling dat de verzamelde persoonsgegevens buiten de Europese Unie doorgegeven worden. Deze overdrachten vinden echter plaats in overeenstemming met de geldende regelgeving en wij hebben ervoor gezorgd dat deze overdrachten worden uitgevoerd in overeenstemming met de overdrachtsmechanismen waarin de AVG voorziet. Hieronder vindt u een lijst van toepassingen en onderaannemers (buiten de Europese Unie) waarvan wij gebruik maken om onze diensten aan u te verlenen:

Naam van de dienstverlener Reden van de overdracht Land van herkomst van de dienstverlener
Salesforce Pardot CRM Beheer van klantrelaties en massale en/of geautomatiseerde e-mailcommunicatie Verenigde Staten, Privacy Shield-certificering
Hubspot CRM Beheer van klantrelaties Verenigde Staten, Privacy Shield-certificering
Zapier Automatisering van gegevens Verenigde Staten, Privacy Shield-certificering
Google-diensten: Analytics, Search Console Analyse van het aantal bezoekers en van de werking van de websites Verenigde Staten, Privacy Shield-certificering

ARTIKEL 5 – VEILIGHEID

Om uw persoonsgegevens te beschermen, neemt Nextpool Services redelijke voorzorgsmaatregelen en volgt het de beste werkwijzen van de industrie om ervoor te zorgen dat deze niet op ongepaste wijze verloren, misbruikt, geopend, bekendgemaakt, gewijzigd of vernietigd worden.

Wat betreft inbreuken op uw persoonsgegevens die een risico inhouden voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen, moet u weten dat Nextpool Services verplicht is om de bevoegde toezichthoudende autoriteit in te lichten en u zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van inbreuken op persoonsgegevens die een hoog risico inhouden voor uw rechten en vrijheden, zodat u passende maatregelen kunt nemen.

ARTIKEL 6 – COOKIEBELEID

Wij gebruiken cookies en trackers om onze diensten aan u te verlenen en het gebruik van onze websites te analyseren. Alle informatie over ons gebruik van cookies en hoe u daartegen bezwaar kunt maken, vindt u op onze pagina over cookies.

ARTIKEL 7 – UW RECHTEN

Indien u geen informatie van Nextpool Services meer wenst te ontvangen (uitoefening van het recht van bezwaar of intrekking van een reeds gegeven toestemming), kunt u ons hiervan op de hoogte brengen door op de uitschrijvingslink te klikken die in elk bericht staat, door uw inschrijvingsvoorkeuren in te stellen of door een e-mail te sturen naar het adres contactrgpd@nextpool.com.

Ook als u, nadat u ermee ingestemd hebt dat uw gegevens worden doorgegeven aan bedrijven uit de groep Nextpool, wenst terug te komen op deze keuze en niet langer informatie van die bedrijven wilt ontvangen, kunt u uw toestemming intrekken door een e-mail te sturen naar het adres contactrgpd@nextpool.com. Wij stellen ook een formulier ter beschikking waarmee u een incident kunt melden: https://nextpool.lpages.co/incident-rgpd/.

Bovendien kunt u uw gegevens inzien, corrigeren of laten verwijderen. U hebt in bepaalde omstandigheden ook het recht om uw gegevens over te dragen, de verwerking ervan te beperken of er bezwaar tegen te maken, vergeten te worden en postmortale richtlijnen vast te stellen (zie de website cnil.fr voor meer informatie over uw rechten). Wanneer de verwerking op uw toestemming gebaseerd is, hebt u ook het recht om deze toestemming in te trekken.

Om deze rechten uit te oefenen, of indien u vragen hebt over de verwerking van uw gegevens in dit systeem, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via een van de middelen die u ter beschikking staan:

 • door een e-mail te sturen naar contactrgpd@nextpool.com of via het formulier dat u kunt vinden op https://nextpool.lpages.co/incident-rgpd/
 • door een brief te sturen naar het volgende adres:
  • DPO Protection des Données Personnelles – Nextpool Services – Immeuble LE BOIS DES CÔTES, 300 Route Nationale 6, 69760 Limonest France

Geef uw naam, voornaam, e-mailadres en postadres op, zodat Nextpool Services snel kan reageren. Behoudens bijzondere gevallen krijgt u dan binnen een maand na ontvangst van het verzoek een antwoord.

Als u, nadat u contact opgenomen hebt met Nextpool Services, van mening bent dat uw rechten op het gebied van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer niet gerespecteerd zijn, kunt u online een klacht indienen bij de CNIL.

ARTIKEL 8 – WIJZIGING VAN HET PRIVACYBELEID

Nextpool Services behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid op ieder moment onaangekondigd te wijzigen of, meer in het algemeen, bij te werken. Belangrijke wijzigingen worden altijd op de Website en/of eventueel per e-mail bekendgemaakt. Controleer deze pagina regelmatig om op de hoogte te blijven van wijzigingen in het Privacybeleid.