Het mvo-beleid

Een mvo-beleid in het brandpunt van onze aandacht

Een verantwoordelijke en gedreven mvo-aanpak, dat is de belofte die Nextpool al enkele jaren doet.
Wij blijven onze strategie uitvoeren om een drijvende kracht in onze sector te worden, en een positieve voetafdruk op de planeet te hebben. We willen bijdragen aan een betere, harmonieuzere wereld met meer respect voor mens en milieu.
Wij zijn van mening dat dit iedereen aanbelangt.

Pragmatisme en ambitie

De groep Nextpool houdt bij de ontwikkeling van haar activiteiten rekening met actuele milieuvraagstukken, door middel van een globale milieuaanpak die meer coherentie en efficiëntie in de ondernomen acties mogelijk maakt.

Wij formaliseren onze beloften al verschillende jaren in ons mvo-handvest.

We willen transparant omgaan met onze zakenpartners, in overeenstemming met de door ons uitgedragen waarden en beloften.
Onze medewerkers zijn onze rijkdom. Wij beschermen hun gezondheid en waarborgen hun veiligheid en de ontwikkeling van hun vaardigheden en hun welzijn, door een open sociale dialoog voor te staan en iedereen bewust te maken van de impact van onze activiteiten op het milieu.

Sociaal

Dankzij ons mvo-handvest kunnen wij gerichte acties ondernemen om onze teams, onze planeet en haar biodiversiteit te beschermen.

Sinds 2019 ontmoeten onze teams elkaar elk jaar graag op het beroemde festival Trail des Templiers in Millau.
Een sportief, gezellig en solidair evenement met meer dan 150 deelnemers voor de editie van 2022.

Milieu

IN ONZE PRODUCTIE- EN VERKOOPPROCESSEN ONDERNEMEN WIJ OP VERSCHILLENDE GEBIEDEN CONCRETE ACTIES.

Ecodesign

Evolutie van de onderzoeks- en ontwikkelingsmethoden
Voordat we een nieuw product op de markt brengen, beoordelen we het ecoprofiel ervan tijdens de voorontwerpfase om het milieueffect van het product gedurende de volledige levenscyclus te optimaliseren.
Vervanging van “vervuilende” onderdelen en materialen die niet van milieuvriendelijke oorsprong zijn, door onderdelen die neutraal zijn voor de gebruikers en het milieu niet belasten
Voorbeeld: wij zijn de eersten die een assortiment liners met een ftalaatvrije weekmaker op de markt brengen.
Verbetering van de doeltreffendheid van de producten
Voorbeeld: wij hebben een afdeklamellenprofiel ontworpen dat de thermische isolatie van het zwembad verhoogt (waardoor minder verwarmingsenergie nodig is), en het waterverlies door verdamping vermindert.
Soberheid van de producten
Wij selecteren de onderdelen van onze producten en verbeteren hun eigenschappen zodanig dat ze perfect geschikt zijn voor hun doel, zonder overbodige functies.
Verbetering van de verpakkingen van onze producten
Voorbeeld: we zorgen ervoor dat we 100% gerecycled materiaal gebruiken voor onze kartonbenodigdheden.

Circulaire economie

Hergebruik van ons productieafval
Voorbeeld: wij produceren een specifieke liner die uit 30% nieuwe linerresten bestaat.
Verhoging van de hoeveelheid gerecyclede of ecologisch gegenereerde grondstoffen in de gebruikte grondstoffen Wij vragen onze leveranciers om ons alternatieven te bieden voor onderdelen die alleen van niet-duurzame ongebruikte grondstoffen gemaakt zijn.
Organisatie van terugwinningscircuits voor afgedankte producten in het kader van de EPR
Wij werken samen met recyclingspecialisten die ons afzetmogelijkheden kunnen bieden voor gebruikte producten.

Afval:

vermindering, scheiding en bestrijding van verspilling

Vermindering van onze hoeveelheid afval ter plaatse en verspilling tegengaan
Wij hebben het gewicht van ons afval in verhouding tot de gerealiseerde omzet met 5% verminderd ten opzichte van vorig jaar.
Verbetering van de afvalscheiding met het oog op een betere recycling
Voorbeeld: wij hechten veel belang aan de scheiding van materialen en kleuren voor een betere terugwinning.
Optimalisatie van onze inkoop en productie om productieafval te beperken
Wij passen de afmetingen van de onderdelen aan de nieuwe afmetingen van de zwembaden aan, om productieafval te beperken.
Vermindering van het papierverbruik
Voorbeeld: wij digitaliseren de opgestelde facturen.

Koolstofvoetafdruk

Energiebeheer in onze processen
Wij controleren en optimaliseren ons energieverbruik in elke vestiging in verhouding tot onze activiteiten.
Koolstofvoetafdruk van de groep
Nextpool heeft een gespecialiseerd kantoor opdracht gegeven om de koolstofvoetafdruk van de groep te berekenen, zodat de hefbomen voor de verkleining van die voetafdruk vastgesteld kunnen worden.
Verkleining van de koolstofvoetafdruk van het vervoer van onze producten
Voorbeeld: wij leveren de automatische afdekkingen met behulp van een reeks speciale vrachtwagens, die de routes optimaliseren en uitgerust zijn met trolleys om het product zelfstandig te lossen.
Verkleining van de koolstofvoetafdruk van onze bevoorrading
Wij geven de voorkeur aan relaties met lokale, regionale en nationale leveranciers die gelijkwaardig presteren. Onze producten worden gemaakt in Frankrijk.