Gendergelijkheidsindex

Elk jaar berekent en publiceert de groep Nextpool ons resultaat op het gebied van gelijkheid van beloning.

Deze index is gebaseerd op 100 punten en wordt berekend op basis van 4 indicatoren die de loonkloof tussen vrouwen en mannen beoordelen:

  • Het verschil in beloning tussen mannen en vrouwen;
  • Het verschil in de verdeling van de individuele loonstijgingen;
  • Het aantal werkneemsters dat opslag kreeg na hun zwangerschapsverlof;
  • De gelijkheid tussen de 10 hoogste lonen.

In 2022 bedroeg de index :

  • van Albigès 80/100,
  • van ASPOOL 94/100,
  • van Albon 90/100,

Dit resultaat weerspiegelt het engagement van de groep Nextpool voor de gelijkheid van mannen en vrouwen, en de bedrijfswaarden die de groep dagelijks uitdraagt.